חזור / הנדסת בניין – חישוב כמויות – כיצד הקבלן מחשב ומתמחר את הכמויות ?איפוס סיסמה

יש להכניס כתובת אימייל. סיסמה תישלח לתיבת האימייל.